Pénzügyi és könyvelési rendszer

Pénzügyi és könyvelési rendszerünk természetesen minden általánosan elvárható feladatra kínál kényelmes megoldásokat:

 • áfa analitika
 • devizás számlák kezelése
 • könyvelési alap listák: (napló, karton, főkönyvi kivonat, mérleg, eredmény kimutatás)
 • egyenleg közlők, fizetési felszólítások

Bármely kigyűjtött információ megtekinthető a képernyőn, kinyomtatható, vagy átadható külső programoknak (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) további feldolgozásra. A program természetesen együttműködik az elektronikus banki rendszerekkel (bankkivonatok felolvasás, inkasszó, megbízási csomagok előkészítése).

Pénzügyi szemléletre épülő könyvelési rendszer

A pénzügyi modulokban egyszerű eszközökkel vezethetjük a bank és pénztári forgalmakat, iktathatjuk szállító és vevő számláinkat, vagy számlázhatunk a törvényi előírásoknak megfelelően. A bizonylatokat előre kialakított, igények szerint testre szabható naplókba rögzítjük.

Bizonylat orientált adatfelvitel

A gyors adatbevitelt kényelmes, minden modulban hasonló elvekre épülő jól átgondolt felviteli maszkok segítik. A felvitel logikája bizonylat orientált (egy bizonylat tetszőleges számú tétellel).

Online dokumentáció

Ha a honlapon található információknál részletesebb leírást szeretne a rendszer felépítéséről, működéséről tekintse meg a program online dokumentációját.

Információ gombnyomásra

Vevői, szállítói információk mindig kéznél

A naprakész pénzügyi információk alapján azonnal láthatjuk, milyen fizetési elmaradásunk és várható kötelezettségünk van a szállítók irányában. Vevőinknél fontos kérdés, milyen a fizetési fegyelem, kit mikor szólítottunk fel fizetési késedelmének pótlására, mikor, milyen ütemezésben várható vevőink fizetése. Információ éhségünk kielégítésére nem kell megvárnunk a könyvelést.

Számlaforgalom gombnyomásra

Minden cég életében a számlaforgalom kézben tartása a legkritikusabb pont, így programunk ezen a területen a maximálist nyújtja. A program bármely pontjáról elérhető képernyős segítség minden számla információt gombnyomásra szolgáltat. A gyakorlatban már igazolódott, hogy erre a megoldásra több ezres ügyfélkörrel rendelkező cégek is bátran építhetik az azonnali számla reklamációs szolgálatukat.

Könnyen használható kontírozás

A pénzügyi adatok rögzítésével egyidejűleg vagy utólagosan el kell végezni a kontírozást. A kontírozás munkaigényes feladat. A programban alkalmazott, jól átgondolt könyvelési sémák jelentősen megkönnyítik a rutinszerű feladatok esetében a kontírozást. Ennek az elgondolásnak az alkalmazhatóságát több év felhasználói gyakorlat bizonyítja.

Rugalmas könyvelés

A könyvelésbe többféleképpen kerülhetnek be adatok. A pénzügyi nyilvántartás adatait automatikusan átvezethetjük a könyvelésbe feladásokon keresztül. Az egyéb folyamatokat közvetlenül a könyvelésbe rögzítjük. Akármelyik mechanizmust választjuk a könyvelést követően a főkönyvi számok és a folyószámlák egyenlege azonnal aktualizálódik. Kényelmes eszközökkel lehet áttekinteni a számlák éves forgalmát.

Pénzügyi nyilvántartások automatikus könyvelése

Az előkontírozott adatok könyvelésre történő ráfordítását feladások segítségével végezhetjük el. Csak egy mozdulat, és az elsődlegesen a pénzügyi nyilvántartásokban rögzített adatok máris megjelennek a könyvelésben. A feladott adatokra a legszigorúbb védelem él, amely összefogja az analitikában keletkezett és a könyvelésbe utólagosan feladott adatokat.

Gyakorlatorientált elemzések

Részletes költségelemzés

A programnak a főkönyvi könyvelés mellet hasznos eleme a költségkönyvelési modul. A szabadon kialakítható költséghely, költségviselő struktúrával, könnyen leképezhető a tevékenység költség és bevétel vonzata. Az irányítás így mindig naprakész információkat kaphat az egyes árbevételekre eső költségekről.

Gyakorlat orientált listák

Nagy hangsúlyt helyeztünk a könyvelésből nyerhető vezetői információk rugalmas és hatékony előállítására. Az elvárható, kötelező listák mellett szabadon definiálható elemzések és kigyűjtések támogatják a vezetést. Az elkészült adatok külső programok felé történő egyszerű átadása tovább szélesíti a lehetőségek körét.

Tárgyieszköz nyilvántartás

Ez a program az ügyviteli rendszer egyik önálló modulja. Az eszköznyilvántartás a főkönyvi könyveléssel azonos struktúra szerint történik. Önállóan, könyvelési rendszerünk használata nélkül is alkalmazható program egység.
Legfontosabb funkciói:

 • terv szerinti értékcsökkenés számítása bármilyen leírási móddal
 • maradványérték kezelése
 • számviteli és adótörvény szerinti amortizáció vezetése
 • kis értékű eszköz nyilvántartás
 • tervszerinti ÉCS könyvelésbe történő átadása
 • tervezés
 • beruházási tükör